Strona główna
Aktualno¶ci
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner
Zdjęcia przesuwane   Prezentacja zdjęć

W dniu 31.05.2008 roku o godz. 13.00 Odbyło się spotkanie Klubu Sokoła Gdańskiego na posesji u kolegi Sławomira Wróbla. Głównym Celem spotkania było omówienie projektu wzorca opracowanego przez Jerzego Szawiela. Wspólnie omawiali¶my każdy punkt wzorca porównując go z rysunkami oraz z żywymi ptakami. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z projektem nowego wzorca, jeżeli s± jakie¶ uwagi prosimy o przedstawienie ich na pi¶±mie, z uzasadnieniem. Korespondencję prosimy nadsyłać na adres kolegi Alfonsa Labudy. Zebranie poł±czone było z piknikiem z którego relację fotograficzną przedstawiamy. w miesi±cu wrze¶niu odbędzie się kolejne zebranie naszego klubu na którym to ustalimy ostateczn± wersję projektu wzorca. Na zebraniu tym dokonamy oceny wychodowanych w roku 2008 gołębi. W zwi±zku z tym prosimy wszystkich klubowiczów o przywiezienie gołębi. O dokładnym terminie zebrania poinformujemy wszystkich klubowiczów telefonicznie oraz na stronie internetowej w dziale aktualno¶ci.

Powrót