Strona główna
Aktualności
Regulamin
Ceryfikat
Sylwetki Hodowców
Hodowane odmiany
Cele klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz banerZdjęcia przesuwane   Prezentacja zdjęć

W dniu 31.05.2008 roku o godz. 13.00 Odbyło się spotkanie Klubu Sokoła Gdańskiego na posesji u kolegi Sławomira Wróbla. Głównym Celem spotkania było omówienie projektu wzorca opracowanego przez Jerzego Szawiela. Wspólnie omawialiśmy każdy punkt wzorca porównujšc go z rysunkami oraz z żywymi ptakami. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z projektem nowego wzorca, jeżeli są jakieś uwagi prosimy o przedstawienie ich na piśąmie, z uzasadnieniem. Korespondencję prosimy nadsyłać na adres kolegi Alfonsa Labudy. Zebranie połączone było z piknikiem z którego relację fotograficznš przedstawiamy. w miesiącu wrześniu odbędzie się kolejne zebranie naszego klubu na którym to ustalimy ostateczną wersję projektu wzorca. Na zebraniu tym dokonamy oceny wychodowanych w roku 2008 gołębi. W związku z tym prosimy wszystkich klubowiczów o przywiezienie gołębi. O dokładnym terminie zebrania poinformujemy wszystkich klubowiczów telefonicznie oraz na stronie internetowej w dziale aktualności.

Powrót