Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner


Wielkość liter:A A A

Cele naszego klubu:Program działania na II kadencję Klubu Sokoła Gdańskiego, działającego
przy TZHGR,D,PO,KiDZ tj na lata 2011-2015


W wyniku ustaleń Walnego Zebrania Członków Klubu z dnia 18.06.2011r, nowy Zarząd składa do swojego organu nadzorczego program działania na II kadencję tj. na lata 2011-2015.Działnia nasze będą systematyczne i będą koncentrowały się w następujących obszarach.


1. Szkolenia członków Klubu w zakresie podniesienia jakości hodowli mające na uwadze przyjęty wzorzec Sokoła Gdańskiego, wg standardu europejskiego.
2. Organizowanie pokazów młodych Sokołów podczas jesiennych spotkań przy grillu, podczas których będą możliwe dogłębne dyskusje na temat wzorca.
3. Brać czynny udział w przygotowaniu i organizacji corocznej Bałtyckiej Wystawy Gołębi Rasowych.
4. Zorganizować wyjazd na V Europejską Wystawę Sokoła Gdańskiego
w Magdeburgu w 2013 roku.
5. Sporządzić wykaz stanu hodowlanego z podziałem na pary rozpłodowe, wystawowe
i barwy gołębi.
6. Przynajmniej raz w roku zorganizować szkolenia dla sędziów i kandydatów na sędziów /wzorzec, interpretacja wzorca i poszczególne pozycje z karty ocen/.
7. Dążyć do zwiększenia ilości hodowców, członków Klubu i popularyzacja rasy w kraju
i za granicą.
8. Przygotowanie pisma /wystapienia/ do Trójmiejskiego Związku i Europejskiego Klubu
z prośbą o przyznanie organizacji VI Wystawy Europejskiej Sokoła Gdańskiego
w Gdańsku. Wstępne ustne decyzje uzgodniono z władzami Europejskiego Klubu
na IV Wystawie w Szczecinie.
9. Przygotowywanie pawilonu i materiałów reklamowych promujących Klub i Trójmiejski Związek na możliwie wielu wystawach w kraju i za granicą.
10. Przymierzyć się do zorganizowania /po latach/ lotów wysokościowych na czas
a także przeszkolić hodowców do przygotowania gołębi do tychże lotów.
11. Przygotowanie Klubu, członków Klubu do profesjonalnego i możliwie dobrego zorganizowania VI Wystawy Sokoła Gdańskiego w Gdańsku w 2015 roku.
12. Publikowanie materiałów na temat ,,Sokoła Gdańskiego,, we wszystkich możliwych czasopismach branżowych.Przewodniczący Klubu

     

Sekretarz

Alfons Labuda

     

Tomasz Strzelkowski

Gdańsk 12 lipiec 2011r.