Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner


Wielkość liter:A A A

Gdańsk 19 maja 2019 r.REGULAMIN
oceny gołębi rasy
GDAŃSKI WYSOKOLOTNY - SOKÓŁ GDAŃSKI
organizowanej przez
Pomorski Klub Hodowców Sokoła Gdańskiego
w ramach BAŁTYCKIEJ WYSTAWY.


1. Warunkiem przeprowadzenia konkursu na WYSTAWIE czy POKAZIE jest     wystawienie przez wystawców minimum 100 szt. gołębi rasy GDAŃSKI     WYSOKOLOTNY-SOKÓŁ GDAŃSKI, które będą oceniane metodą opisową     określoną - wskazaną przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZHGRiDI .
2. Uczestnikiem współzawodnictwa może być każdy hodowca, zrzeszony w Związku     lub Klubie działającym w Polsce lub za granicą .
3. We współzawodnictwie w konkursie kolekcji bierze udział hodowca, który wystawił     min. 4 szt. gołębi w jednej odmianie barwnej, w tym min. 1 młody.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy w jednej barwie /lub połączonych w grupę/,     zostanie wystawionych min. 20 gołębi przez 4 wystawców .
5. Podział na barwy i grupy barw :

 • białe,
 • czarne,
 • żółte,
 • czerwone,
 • mazery,
 • ciemne mazery,
 • szymle,
 • szeki,
 • niebieskie z pasami,
 • niebieskie bez pasów,
 • niebieskie grochy,
 • niebiesko płowe,
 • płowe,
 • sroki,
 • bunty,
 • tygrysy,
 • arlekiny,
 • inne niezarejestrowane tj. sroki białoogoniaste, krymki .
  6. Do konkursu kolekcji zalicza się cztery najwyżej ocenione gołębie danego     hodowcy w danej odmianie barwnej/grupie, które łącznie osiągnęły min. 370 pkt. W     tych czterech sztukach musi być liczony min. 1 młody najwyżej oceniony. Hodowca,     który do konkursu w danej odmianie barwnej/grupie chce zgłosić więcej niż jedną     kolekcję musi wskazać w KARCIE ZGŁOSZENIA na Wystawę, które dokładnie     cztery gołębie w tym min. 1 młody stanowią I kolekcję, II kolekcję, itd.
  7. W przypadku gdy w danej odmianie barwnej/ grupie nie ma wystarczającej ilości     gołębi do przeprowadzenia konkursu kolekcji, wskazuje się jedynie NAJLEPSZEGO,     który uzyskał min. 94 pkt.
  8. Organizator Wystawy – Zarząd PKHSG ma prawo do połączenia odmian     barwnych w celu przeprowadzenia konkursu kolekcji w grupie kierując się     następującymi zasadami :
  - nie podlegają łączenia w grupy – białe, czarne, sroki,
  - mogą być łączone barwy :
  - mazery jasne, mazery ciemne, szymle, szeki,
  - czerwone, żółte,
  - niebieskie z pasami, bez pasów, grochowe, płowe,
  - rutbunty, tygrysy, arlekiny,
  - inne niezarejestrowane tj. sroki białoogoniaste, krymki.

  9. Zwycięzcą w danej odmianie barwnej/grupie, jest hodowca/właściciel I kolekcji.
  10. CZEMPIONA tej WYSTAWY czy POKAZU gołębi rasy GDAŃSKI       WYSOKOLOTNY-SOKÓŁ GDAŃSKI wybierają oceniający sędziowie pod       przewodnictwem PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI z pośród gołębi, które zdobyły       tytuł ZWYCIĘZCY lub NAJLEPSZEGO w odmianach barwnych/grupach.
        Zainteresowani wystawcy gołębi rasy GDAŃSKI WYSOKOLOTNY – SOKÓŁ      GDAŃSKI mogą uczestniczyć w procedurze wyboru ZWYCIĘZCY, NAJLEPSZEGO      i WYRÓŻNIONYCH oraz CZEMPIONA WYSTAWY czy POKAZU o godz. i dniu      określonym w REGULAMINIE BAŁTYCKIEJ WYSTAWY .
  11. W ramach Klubowej Wystawy czy Pokazu organizowanej przez
        Pomorski Klub Hodowców Sokoła Gdańskiego odbywa się również konkurs
        o miano : INDYWIDUALNEGO MISTRZA WYSTAWY, INDYWIDUALNEGO       PIERWSZEGO WICEMISTRZA WYSTAWY, INDYWIDUALNEGO DRUGIEGO       WICEMISTRZA WYSTAWY. Wymienione tytuły przyznawane będą wg sumy       zdobytych punktów za osiągnięte wyniki na WYSTAWIE czy POKAZIE :
        I KOLEKCJA – 6 pkt. CHAMPIONA WYSTAWY – 7 pkt.
        II KOLEKCJA – 4 pkt. ZWYCIĘZCA – 5 pkt.
        III KOLEKCJA – 2 pkt. WYRÓŻNIONY i NAJLEPSZY – 3 pkt.

  12 . Pozostałe warunki reguluje Regulamin BAŁTYCKIEJ WYSTAWY.

  Przewodniczący Klubu Alfons Labuda

  Sekretarz Klubu Tomasz Strzelkowski