Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner


Wielkość liter:A A A

Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego działającym przy TZHGR,D,PO,KiDZ za rok 2012.

Rok 2012 był już szóstym pełnym rokiem działalności Klubu. Był to rok ciężkiej pracy ale i znaczących sukcesów zarówno hodowlanych jak i organizacyjnych. W Klubie działało łącznie 30 członków w tym 17-tu należy jednocześnie do Europejskiego Klubu DEV. Klub w roku 2012 spotykał się zawsze przy okazji miesięcznych spotkań Trójmiejskiego Związku a także kilkukrotnie zorganizował zebrania swoich członków a czterokrotnie zebrał się sam Zarząd.
Klub swoje największe święto ma w czasie kolejnych Bałtyckich Wystaw organizowanych przez Trójmiejski Związek. Tak się złożyło, że w roku 2012 zorganizowano dwie wystawy tj. w dniach 21-22 stycznia 2012 kolejną Bałtycką Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego a w dniach 24-25 listopada 2012r. Trójmiejski Związek zorganizował Krajową Wystawę Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Gdańsk 2012. W obydwie imprezy Klub bardzo zaangażował się organizacyjnie a dorobek hodowlany przedstawiał się następująco;
Bałtycka Wystawa Gołębi - łącznie zaprezentowano 242 szt. Sokoła Gdańskiego w tym gołębi/członków Klubu – 199 szt. we wszystkich odmianach barwnych. Krajowa Wystawa Młodych Gołębi – łącznie zaprezentowano 283 szt. Sokoła Gdańskiego w tym gołębi/członków Klubu - 157szt, we wszystkich odmianach barwnych.

Takiej frekwencji gołębi rasy Sokół Gdański nie zanotowano w całej historii Polskiej Hodowli gołębi na żadnej Wystawie. To ogromny sukces działalności Klubu. W tym miejscu składamy najserdeczniejsze podziękowania Trójmiejskiemu Związkowi i jego Prezesowi kol. Ryszardowi Bielawskiemu za solidną i niezwykle owocną współpracę. Bez tej współpracy wysiłki Klubu byłyby znacznie mniej widoczne i wymagałoby to znacznie dłuższego okresu działalności. Poza tymi największymi Wystawami, członkowie Klubu pokazywali swoje hodowle bardzo licznie sąsiednich geograficznie Wystawach tj. w Pelplinie, Olsztynie, Chełmży, Brodnicy, Rusocinie czy Kobylnicy a także na Krajowej Wystawie Gołębi Młodych w Kielcach. Piękne stoisko na Krajowej Wystawie Gołębi Młodych w Kielcach Klub zawdzięcza jednemu z naszych członków, który z własnych środków wykupił powierzchnię pod naszą zabudowę. W dniach 8-9 grudnia sześciu naszych członków /Alfons Labuda, Andrzej Bujak, Ryszard Bielawski, Sławomir Wróbel, Mariusz Jaszke i Tomasz Strzelkowski/ uczestniczyło w Europejskiej Wystawie Gołębi w Lipsku. Zaprezentowano na niej 274 gołębi rasy Gdański Wysokolotny w tym 44 szt. należących do członków naszego Klubu. W czasie trwania tej Wystawy Zarząd Klubu uczestniczył w spotkaniu, które zorganizował Europejski Klub Hodowców gołębi rasy Gdański Wysokolotny. Podczas tego spotkania, po burzliwej rozmowie, oficjalnie potwierdzono i przyznano organizację w 2015 roku Europejską Wystawę Sokoła Gdańskiego naszemu Klubowi w Gdańsku. Jest to dowód, że doceniono już nasze osiągnięcia i naszą rzetelną pracę.

Klub w roku 2012 zdecydowanie pokazywał swoje Logo i bardzo się nim szczycił. Przygotował całą masę folderów, ulotek, banerów i znaczków a także piękne kalendarze i figurki gipsowe Sokoła Gdańskiego. Na każdej większej wystawie wszystkie te materiały reklamowe prezentowane zostały na stoisku własnym. Piękny namiot Klubowy ufundował kolega Wice Prezes Andrzej Bujak. Wielokrotnie widzieliśmy zazdrość w oczach hodowców z jakości zaprezentowanych materiałów i całego stoiska. Wydaje się, że większość działających w Polsce Klubów zupełnie nie prezentuje własnej identyfikacji, podziwia też naszą, wewnętrzną atmosferę.
Na wrzesień 2012r. zostało zaplanowane przez Klub szkolenie sędziów dla wszystkich posiadających uprawnienia do sędziowania Sokołów lub o nie się starający. Na podstawie wielu rozmów a także złożonych pism, mieliśmy obiecaną dotację z Kolegium Sędziów wysokości 1200 zł na wynajęcie Sali i noclegi. Pozostałe koszty miał pokryć Klub ze środków własnych a także na pewną kwotę mogliśmy, jak zawsze, liczyć z Trójmiejskiego Związku. Niestety w ostatniej chwili została odwołana dotacja z Kolegium Sędziów a w związku z tym Klub odwołał całość szkolenia. Do oceny gołębi na wystawach zawsze jest wiele uwag i dlatego Klub niezmiernie dużo uwagi chce poświęcić szkoleniom zarówno sędziów jak i hodowców. Będziemy niezwykle wytrwali aby to szkolenie udało się zorganizować w roku 2013 a ze swej strony będziemy dalej spotykać się w gronie hodowców i tę sferę dopilnowywać. Takie szkolenia naszych członków a także sympatyków /interpretacja wzorca/ Klub organizuje przy każdej okazji a podsumowuje w czerwcu na posesji kolegi Sławka Wróbla. Na tym grillowych spotkaniu są zapraszani wszyscy okoliczni Prezesi Związków, z którymi na co dzień współpracujemy. Już właśnie w czerwcu są podejmowane pierwsze decyzje dotyczące zbliżających się w nowym sezonie wystaw. Zarząd Klubu wystosował pismo adresowane do Prezesa PZHGRiDI kolegi Jana Pajki, Przewodniczącego Kolegium Sędziów kolegi Edwarda Gersztyna i Przewodniczącego Komisji Standaryzacyjnej kolegi Łukasza Lubaś z propozycją aby w właściwym gronie przedyskutować obowiązek oceny Sokoła Gdańskiego z podziałem na barwy, w przypadku prezentacji na danej wystawie ponad 100 szt. gołębi.
Zarząd Klubu na ostatnim posiedzeniu przeanalizował realizację założonego Programu Działania drugiej kadencji /2011-2015/. Bardzo konsekwentnie i z właściwym tempem jest on realizowany i nie ma jakichkolwiek zagrożeń pełnego jego realizacji. Najbardziej niezadowoleni jesteśmy z nieodbytego szkolenia sędziów i małej frekwencji członków naszego Klubu na wystawach poza Bałtycką wystawą. Poza naszą Wystawą aktywnych jest tylko kilku członków Klubu. Jako Zarząd zastanowimy się jak zmobilizować hodowców, członków naszego Klubu do prezentacji swoich hodowli na innych wystawach, ponieważ to mocno skutkuje frekwencją ptaków, na naszej Klubowej, Bałtyckiej Wystawie.


Przewodniczący Klubu Alfons Labuda
Sekretarz Tomasz Strzelkowski

Załącznik; Sprawozdanie finansowe Klubu

Otrzymują;
TZHGR,D,PO,KiDZ - Prezes Zarządu - Ryszard Bielawski
TZHGR,D,PO,KiDZ - Wice Prezes d/s hodowlanych - Andrzej Bujak
Wice Prezes PZHGRiDI d/s hodowlanych - Zbigniew Rajski