Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner


Wielkość liter:A A A

Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego działającym przy TZHGR,D,PO,KiDZ za rok 2013.

Rok 2013 był już siódmym pełnym rokiem działalności Klubu. Był to rok ciężkiej pracy ale i znaczących sukcesów zarówno hodowlanych, jak i organizacyjnych. W Klubie działało łącznie 30-tu członków w tym 17-tu należących jednocześnie do Europejskiego Klubu DEV. Klub w roku 2013 spotykał się zawsze przy okazji miesięcznych spotkań Trójmiejskiego Związku a także kilkukrotnie zorganizował zebrania swoich członków a trzykrotnie zebrał się sam Zarząd.
Klub swoje największe święto ma w czasie kolejnych Bałtyckich Wystaw. Trójmiejski Związek zorganizował Bałtycką Wystawę Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Gdańsk 2013 a wcześniej Klub brał udział w niezmiernie ważnej dla Klubu - Krajowej Wystawie Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Kielce – 2013. W obydwie imprezy Klub bardzo zaangażował się organizacyjnie a dorobek hodowlano-wystawowy przedstawiony został następująco;
Bałtycka Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Gdańsk 2013 zorganizowana w dniach 30.11. – 1.12.2013 - gdzie łącznie zaprezentowano 170 szt. Sokoła Gdańskiego w tym gołębi/członków Pomorskiego Klubu – 131 szt. we wszystkich odmianach barwnych a
Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza - Kielce 2013 zorganizowana w dniach 26-27 stycznia – zaprezentowała 63 szt. Sokoła Gdańskiego w tym gołębi/członków Pomorskiego Klubu – 59 szt. Podczas tej wystawy Klub wraz z Trójmiejskim Związkiem zorganizował przepiękne stoisko własne.

To duży sukces działalności Klubu, chociaż trzeba przyznać, że rok wcześniej frekwencja była wyższa. W tym miejscu składamy najserdeczniejsze podziękowania Trójmiejskiemu Związkowi i jego Prezesowi kol. Ryszardowi Bielawskiemu za solidną i niezwykle owocną współpracę. Bez tej współpracy wysiłki Klubu byłyby znacznie mniej widoczne i wymagałyby znacznie większego zaangażowania. Poza tymi największymi Wystawami, członkowie Klubu pokazywali swoje hodowle bardzo licznie na sąsiednich geograficznie Wystawach tj. w Pelplinie, Olsztynie, Chełmży, Brodnicy, Rusocinie czy Kobylnicy. W dniach 30 listopada do 1 grudnia 2013r. pięciu naszych członków / Andrzej Bujak, Ryszard Bielawski, Sławomir Wróbel, Łukasz Nerowski i Tomasz Strzelkowski/ uczestniczyło w V Europejskiej Wystawie rasy Gdański Wysokolotny w Magdeburgu. Zaprezentowano na niej 236 gołębi tej rasy w tym 48 szt. należących do członków naszego Klubu. W czasie trwania tej Wystawy Zarząd Klubu uczestniczył w spotkaniu, które zorganizował Europejski Klub Hodowców gołębi rasy Gdański Wysokolotny. Podczas tego spotkania, po burzliwej rozmowie, uzgodniono podjęcie konkretnych działań /terminarz/, na rzecz organizacji w listopadzie 2016 roku VI Europejskiej Wystawy Gdańskiego Wysokolotnego w Gdańsku. Jest to dowód, że zauważono już nasze osiągnięcia i naszą rzetelną pracę. Jednocześnie sekretarz Pomorskiego Klubu został upoważniony, do przygotowania strony internetowej europejskiego klubu. Po przedstawieniu kosztorysu, zostanie podjęta decyzja o jej zrealizowaniu. Kosztorys /Kaczorowski Paweł/ jest następujący:
- propozycja nazwy domeny www.dev-europa.eu - opłata 200zł/rok
- przygotowanie strony wg już uzgodnionego kształtu – jednorazowo – 800zł
Klub szczyci się swoim dorobkiem, dba o pozytywny wizerunek zewnętrzy a nasze stoisko prezentowane na kilku wystawach wzbudza podziw w oczach hodowców. Jesteśmy dumni z jakości zaprezentowanych materiałów reklamowych i całego stoiska. Wydaje się, że większość działających w Polsce Klubów zupełnie nie prezentuje własnej identyfikacji. Klub, jak co roku, publikuje swoje sprawozdania w czasopismach branżowych. W tym roku także - kolega Sławek Wróbel, napisał piękny i co najważniejsze, niezwykle rzeczowy artykuł o odmianie barwnej ,,Arlekin,, /Gołębie 61/2013r/. Zobowiązujemy się aby tą piękną barwę dopisać do oficjalnego wzorca rasy gdański wysokolotny - sokół gdański.
Na wrzesień 2013r. zostało zaplanowane przez Klub szkolenie sędziów dla wszystkich posiadających uprawnienia do sędziowania Sokołów lub o nie się starający. Do oceny gołębi na wystawach, zawsze jest wiele uwag i dlatego Klub niezmiernie dużo uwagi chce poświęcić szkoleniom zarówno sędziów jak i hodowców. Będziemy niezwykle wytrwali aby to szkolenie udało się zorganizować w roku 2014 a ze swej strony będziemy dalej spotykać się w gronie hodowców i tę sferę dopilnowywać. Takie szkolenia naszych członków a także sympatyków /interpretacja wzorca/ Klub organizuje przy każdej okazji a podsumowuje tej części działalności Klubu realizowane jest w czerwcu na posesji kolegi Sławka Wróbla. Na tym grillowych spotkaniu są zapraszani wszyscy okoliczni Prezesi Związków, z którymi na co dzień współpracujemy a na tegoroczne zaplanowane na 21 czerwca 2014 zaprosimy Prezydenta Europejskiego Związku Hodowców Gdańskiego Wysokolotnego Wilfida Schotta. Już właśnie w czerwcu są podejmowane pierwsze decyzje dotyczące zbliżających się w nowym sezonie wystaw. W 2013r. Zarząd Klubu wystosował pismo adresowane do Prezesa PZHGRiDI kolegi Jana Pajki, Przewodniczącego Kolegium Sędziów kolegi Edwarda Gersztyna i Przewodniczącego Komisji Standaryzacyjnej kolegi Łukasza Lubasia z propozycją aby w właściwym gronie przedyskutować obowiązek oceny Sokoła Gdańskiego z podziałem na barwy, w przypadku prezentacji na danej wystawie ponad 100 szt. gołębi. Uzyskaliśmy zgodę na takie podziały barw i stosowne do tego stosownej oceny.
Zarząd Klubu na ostatnim posiedzeniu przeanalizował realizację założonego Programu Działania drugiej kadencji /2011-2015/. Bardzo konsekwentnie i z właściwym tempem jest on realizowany i nie ma jakichkolwiek zagrożeń pełnego jego realizacji. Najbardziej niezadowoleni jesteśmy z nieodbytego szkolenia sędziów i małej frekwencji członków naszego Klubu na wystawach poza Bałtycką Wystawą. Poza naszą wystawą aktywnych jest tylko kilku członków Klubu. Jako Zarząd zastanowimy się jak zmobilizować hodowców, członków naszego Klubu do prezentacji swoich hodowli na innych wystawach, a to z kolei mocno skutkuje frekwencją ptaków, na naszej Klubowej, Bałtyckiej Wystawie.

Przewodniczący Klubu Sekretarz
Alfons Labuda Tomasz Strzelkowski

Załącznik;
Sprawozdanie finansowe Klubu
Otrzymują;
TZHGR,D,PO,KiDZ - Prezes Zarządu - Ryszard Bielawski
TZHGR,D,PO,KiDZ - Wice Prezes d/s hodowlanych - Andrzej Bujak
Wice Prezes PZHGRiDI d/s hodowlanych - Zbigniew Rajski