Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner


Wielkość liter:A A
POMORSKI KLUB HODOWCÓW SOKOŁA GDAŃSKIEGO,


Program działania Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego przy Trójmiejskim Związku HGRDPOKiDZ w Gdańsku na rok 2008-2009.
I. Przygotowanie projektu zmian wzorca gołębia Sokół Gdański.
1. Przekazanie projektu do dyskusji członkom klubu, w celu uzupełnienia i naniesienia zmian do projektu wzorca. Każdy z członków otrzyma nowy uaktualniony projekt nowego wzorca Sokoła Gdańskiego.
2. Zorganizować spotkanie członków klubu połączone z pokazem gołębi, aby przedyskutować proponowane zmiany w wzorcu Sokoła Gdańskiego
3. Przyjęcie przez członków Klubu projektu zmian wzorca gołębia Sokół Gdański
4. Przesłać do innych klubów, sędziów i zainteresowanych hodowców projekt zmian
5. Zorganizować spotkanie z innymi klubami, sędziami tej rasy oraz innymi zainteresowanymi w celu przedyskutowania projektu nowego wzorca, wypracowanie wspólnego stanowiska.
6. Przesłanie (projektu) wzorca Sokoła Gdańskiego do Polskiego Związku w celu zatwierdzenia i ogłoszenia w biuletynie.
7. Przeprowadzenie szkolenia dotyczące interpretacji wzorca dotyczy wszystkich zainteresowanych.
II. Przesłać wzorzec Sokoła Gdańskiego do europejskiego klubu
III. Uczestniczyć przez członków klubu w znaczących wystawach w kraju.
IV. Jako Klub wziąć udział w europejskiej wystawie z okazji 100lecia powstania Klubu Niemieckiego i zoorganizowanie wyjazdu na tą wystawę
V. Brać czynny udział w organizowaniu Bałtyckiej Wystawy w 2009 roku Gdańsk 05.04.2008