Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner


Wielkość liter:A A A

Pomorski Klub Sokoła Gdańskiego
przy TZHGR,D,PO,KiDZ
ul. Rzepichy 20
80-353 Gdańsk

Gdańsk 10 sierpnia 2011r.Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi Rasowych,Drobiu, Ptaków Ozdobnych,, Królików i Drobnych Zwierząt Ul. Rzepichy 20 80-353 Gdańsk

W N I O S E K

Pomorski Klub Sokoła Gdańskiego zwraca się z wnioskiem i z prośbą do Zarządu Trójmiejskiego Związku, o podjęcie działań o przyznanie Pomorskiemu Klubowi Sokoła Gdańskiego, organizacji VI Europejskiej Wystawy, Gdańskiego Wysokolotnego - Sokoła Gdańskiego, w roku 2015 roku

U Z A S A D N I E N I E

Nasz Klub działający z powodzeniem od pięciu lat zorganizował cztery Wystawy Klubowe, zawsze przy okazji kolejnych rokrocznych Bałtyckich Wystaw Gołębi Rasowych. Pokazaliśmy i udowodniliśmy, że umiemy pracować razem, mamy zgrany zespół ludzi a współpraca z Trójmiejskim Związkiem układa się wzorowo. Uczestniczyliśmy także w IV Europejskiej Wystawie Gdańskiego Wysokolotnego - Sokoła Gdańskiego w Szczecinie w styczniu 2011r i jesteśmy przekonani, ze będziemy umieli zorganizować ją równie dobrze i zdecydowanie popracujemy aby nasza Wystawa była względem frekwencji znacznie większa. Na spotkaniu Europejskiego Klubu podczas Wystawy w Szczecinie omówiliśmy i wstępnie zarezerwowaliśmy przyznanie organizacji VI Wystawy Gdańskiego Wysokolotnego - Sokoła Gdańskiego w Gdańsku. Zaprosimy i poinformujemy władze Związków hodowców gołębi w tych krajach w których ta rasa występuje, o terminie Wystawy i przyjętym regulaminie. Pragniemy zauważyć, że informatycznie także jesteśmy w stanie zapanować nad prawidłowym osadzeniem ptaków i przygotować dobrze, na czas, pięknie wydany katalog. Zapoznaliśmy się z zasadami podziału ptaków na barwy a także zasadami konkursów dla ptaków młodych i starszych i podziałem na płeć i ich oznaczenie w kartach ocen. Jako Klub już zdecydowaliśmy o naszym udziale w V Europejskiej Wystawie Gdańskiego Wysokolotnego – Sokoła Gdańskiego planowanej na rok 2013 roku w Magdeburgu, gdzie prócz pięknych ptaków, dokładnie zapoznamy się z oczekiwaniami Europejskiego Związku Hodowców Gdańskiego Wysokolotnego , dotyczących organizacji Wystawy.

Pragniemy dodać, że Gdańsk /kolebka tej pięknej rasy/ powinien włączyć się w cykl europejskich wystaw gdańskiego Wysokolotnego i być w tym w miarę systematyczny. Postaramy się przekonać władze Gdańska i radnych Sejmiku Pomorskiego o przyjęcie patronatu nad tą imprezą i ewentualne ufundowanie nagród. Zwrócimy się także do znanych firm w województwie pragnących pokazać swoje Logo podczas Wystawy i w katalogu.

PREZES KLUBU

ALFONS LABUDA
SEKRETARZ KLUBU

TOMASZ STRZELKOWSKI

Otrzymują;
Zarząd Główny – Prezes Jan Pajka
Vice Prezes ds. hodowlanych Zb.Rajski
Zachodniopomorski Klub Gdańskiego Wysokolotnego – Prezes Cz. Walczak
Europejski Klub Gdańskiego Wysokolotnego

Danziger Europa-Vereinigung
Ronald Steidl, Kssierer
Wortstr. 8
39435 Unseburg

Prezydent Klubu
Wilfried Scott
Juri Gagarin str.10c
39576 Stendal