Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz banerWielkość liter:A A A


Pomorski Klub Sokoła Gdańskiego - a Europejska Wystawa
Gdańsk 2016

W dniu 10-11 grudnia 2016 r. w Gdańsku odbyła się największa wystawa w Europie gołębi rasy Gdański Wysokolotny - Sokół Gdański . Pierwszy raz Klub nasz został zaproszony w 2007 r. na europejską wystawę klubową do Kolonii w Niemczech. Klub nasz reprezentowali kol. Wł. Styczyński i A.Labuda. Podczas wystawy odbyło się posiedzenie Europejskiego Klubu (DEV), któremu przewodniczył Prezydent Wilfried Schott. Podczas posiedzenia między innymi wybrano komisję do wytypowania najlepszego zwycięzcy wystawy oraz Championów europejskich w poszczególnych odmianach barwnych na wystawie i Mistrzów Europy. Z naszego Klubu do tej komisji wyznaczono kol. A. Labudę.
Pierwsza europejska wystawa gołębi rasy Gdański Wysokolotny - Sokół Gdański odbyła się w 1996 roku w miejscowości Bern w Szwajcarii. Druga w 1999 w Gustrow w Niemczech. Trzecia miała miejsce w 2007 w Kolonii również w Niemczech. Natomiast czwarta wystawa odbyła się w Polsce w Szczecinie w 2011 roku, gdzie wystawiono około 450 gołębi tej rasy. Wówczas to zarząd Zjednoczonego Europejskiego Klubu zdecydował, że VI Europejska Wystawa odbędzie się w Gdańsku, w miejscu gdzie rasa ta powstała. W międzyczasie odbyła się V Wystawa Europejska w Magdeburgu w Niemczech w 2013 roku, gdzie wystawiono zaledwie 235 gołębi tej rasy. Prezydent W. Schott gwarantował, że Pomorski Klub Sokoła Gdańskiego otrzyma pozwolenia na 2015 rok. Po tym okresie dużo się zmieniło, gdyż w tym czasie odbywała się narodowa wystawa Metz (Francja) i w tym okresie nie można było organizować europejskich wystaw klubowych. Ostatecznie na posiedzeniu w Vosendorf (Austria) w dniu 6 maja 2016 roku wydano pozwolenie na zorganizowanie Europejskiej Klubowej Wystawy "Gdański Wysokolotny - Sokół Gdański" w Gdańsku w 2016 roku. Nim otrzymaliśmy pozwolenie członkowie klubu w osobach: T.Strzelkowski, J. Szawieł, R.Słomczyński, A.Labuda kilkakrotnie brali udział w posiedzeniach DEV w sprawie tej wystawy. Ustalono między innymi nowe ilości gołębi w poszczególnych odmianach barwnych, jakie muszą być wystawiane aby mogły brać udział w konkursie. Wymagane ilości przedstawiają się następująco:

Białe, czarne - 9 szt.

Czerwone, żółte, niebieskie z pasami - 7 szt.

Mazery, szymle, szeki, sroki, płowe i pozostałe - 5 szt.

Po tych wszystkich trudnościach przystąpiono do opracowania regulaminu wystawy. Regulamin opracowany przez znawcę tematu kol. R.Bielawskiego, został zatwierdzony przez zarząd Pomorskiego Klubu i przedstawiony wszystkim zainteresowanym stronom. Klub z całą starannością przystąpił do szkolenia i przygotowania sędziów do oceny gołębi. W tym okresie zorganizowano 5 szkoleń dla sędziów - dwa we własnym zakresie, a trzy przy współudziale Kolegium Sędziów na czele z E.Gersztynem i J.Szawielem. Na ostatnim szkoleniu omówiono szczegółowo nowy system oceny gołębi tzw. opisowy, który obowiązuje w Europie od dawna, a w Polsce wprowadzony został po raz pierwszy. Polega on na ocenie opisowej gołębi, gdzie wpisuje się zalety, co należy polepszyć i jakie są wady. To wszystko ma wpływ na ostateczną ocenę (punkty). Ten sposób wyceny jest bardzo dobry, ale sędziowie muszą bardzo dobrze znać wzorzec ocenianych ras gołębi.

Wystawa odbyła się przepięknej hali wystawowej, a mianowicie AmberExpo w Gdańsku. W wystawie wzięło udział 40 hodowców z kraju i zagranicy. Wystawiono 577 gołębi oraz 63 na wystawie krajowej gołębi młodych w 20 odmianach barwnych. Należy podkreślić, że wystawione Sokoły Gdańskie były bardzo wysokiej klasy, mimo to żaden nie otrzymał 97 pkt. W poszczególnych odmianach barwnych przedstawia się to następująco:

W kolorze białym w ilości 128 wystawionych gołębi tylko jeden otrzymał 96 pkt, dwa gołębie po 95 pkt. i 12 gołębi po 94 pkt.

Jeśli chodzi o kolor czarny na 110 szt. jeden otrzymał 96 pkt a dziewięć otrzymało po 95 pkt. O wysokiej jakości czarnych świadczy fakt, że poniżej 92 pkt otrzymały tylko cztery gołębie.

Kolor niebieski był prezentowany tylko przez jednego znakomitego hodowcę, a jeden gołąb uzyskał 95 pkt w bardzo dobrym jasnym kolorze.

Młode w kolorze czerwonym i płowym miały dobry intensywny kolor. Było kilka sztuk w pięknym kolorze i rysunku.

Kolor żółty wystąpił w takiej ilości jak na żadnej innej wystawie - 59 szt. A co najważniejsze gołębie były w bardzo intensywnym kolorze.

Grupa gołębi w barwie jasny mazer i szymle prezentowały się znacznie lepiej jak na krajowych i zagranicznych wystawach. Mazery miały wyrazisty kolor i rysunek, natomiast szymle nie były o tak poprawnym rysunku i wyrazistym kolorze. W tej grupie prawie na 100 gołębi jeden uzyskał 96 pkt. Takiej ilości tigrów nie spotkałem na żadnej europejskiej wystawie. Wystawców było czterech. Widać duży postęp hodowli.

Należy się duże uznanie dla hodowców srok. Pięciu hodowców wystawiło gołębie w czterech barwach: czarne, czerwone, żółte i niebieskie. Była to piękna grupa gołębi o wysokiej jakości w ilości 36 szt. cztery otrzymały po 95 pkt, a 15 szt. po 95 pkt. Gołębie te miały bardzo dobrą postawę i figurę nie mówiąc o czystym kolorze.

Postanowiono połączyć kilka barw: ciemny mazer, bunty, szeki i niebieskie z pasami - nie spełniały one warunków konkursowych, bo w ich grupie nie było po 20 szt w każdym kolorze.

Tytuł zwycięzcy Europejskiej Wystawy zdobyli:
Czesław Walczak - szymel 0,1 - 96 pkt nr cz34
Roland Sield - czarny 1,0 - 96 pkt nr GD771

Mistrzowie Europy: Złoty medal Otto Gerald - 380 pkt
Srebrny medal Steild Roland - 379 pkt
Brązowy medal Wróbel Sławomir -378 pkt


Pozostali Mistrzowie Europy:
Rogowski Ireneusz - 376 pkt.
Bujak Andrzej - 375 pkt.
Marchau Lutz - 375 pkt.
Slabowski Bartosz - 375 pkt.
Walczak Czesław - 374 pkt.
Lasecki Piotr - 371 pkt.

Champion Europy zdobyli:
Huttman Lotar biały 1,0 - 96 pkt. nr T713/15
Huttman Lotar biały 0,1 - 95 pkt. BB625/16
Steild Ronald czarny 1,0 - 96 pkt. DG771
Labuda Alfons czarny 0,1 - 95 pkt. BW866/16
Rogowski Ireneusz żółty 0,1 - 95 pkt. nr BT109
Walczak Czesław szymel 0,1 - 96 pkt. nr CZ34
Marchau Lutz ciemny mazer 1,0 - 95 pkt. nr DK878
Bielawski Ryszard niebieski 1,0 - 95 pkt. nr BC16/15
Walczak Czesław jasny mazer 0,1 - 95 pkt. nr CZ30
Bujak Andrzej jasny mazer 1,0 - 95 pkt. nr DF997
Wróbel Sławomir sroka czarna 1,0 - 95 pkt. nr 662/15
Slabowski Bartosz tiger 1,0 - 95 pkt. nr BP371/12

Szczegółowe wyniki i katalog można zobaczyć na stronie internetowej Pomorskiego Klubu i Trójmiejskiego Związku. Europejską wystawę najlepiej ocenią hodowcy i wystawcy. Na uroczystym wieczorku wręczono zwycięzcom puchary i statuetki Sokoła Gdańskiego. Hodowcy zagraniczni bardzo wysoko ocenili organizację wystawy oraz wieczór wystawców. Chciałbym podziękować wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania tak pięknej wystawy. Ta wystawa stanowiła podsumowanie 10-lecia powołania Klubu.

PRZEWODNICZĄCY KLUBU