Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner


Wielkość liter:A A A

Sprawozdanie z wyjazdu Klubu na VI Europejską Wystawę hodowców Sokoła Gdańskiego 30.11. do 1.12.2013r. - Magdeburg 2013.


W dniach 30.11. do 1.12.2013r. została zorganizowana w Magdeburgu VI europejska wystawa hodowców Sokoła gdańskiego. Ze strony Pomorskiego Klubu, wytypowani do reprezentacji zostali Koledzy; Przewodniczący Klubu kolega Alfons Labuda i sekretarz Klubu kolega Tomasz Strzelkowski. Podczas samej Wystawy dołączyli na sobotę i niedzielę koledzy/członkowie Pomorskiego Klubu z Warszawy Jerzy Szawiel i Robert Słomczyński. Jak zawsze bardzo cenimy każdą uwagę i zdanie na temat gołębi Jurka Szawila. Wystawa została zorganizowana w bardzo dobrych warunkach na Targach, całkiem podobnych do obiektów polskich w Poznaniu, Kielcach czy od niedawna w Gdańsku. Pięciu naszych członków /Ryszard Bielawski, Andrzej Bujak, Sławomir Wróbel, Łukasz Nerowski i Tomasz Strzelkowski/, pokazało łącznie 48 gołębi w pięciu grupach barw. Trzeba uznać, że jak na ogólną ilość Sokołów /236 szt./ na tej europejskiej Wystawie Klub zaprezentował się niezwykle okazale. Nasi delegaci uznali, że dokonane oceny gołębi wypadły ,, bardzo średnio,,. Wynika to z innej, ,,ogólnej,, zasady oceniania gołębi w Polsce i Niemczech tzn. sędziowie wpisują ogólną wartość punktów gołębia, zupełnie nie zaznaczając za co, sędzia zdjął punkty. Hodowcy więc, nie mają orientacji nad jakimi elementami pokroju gołębia moją pracować aby w przyszłości osiągnąć wyższą ocenę. Na spotkaniu członków Europejskiego Klubu, w sobotę - podsumowano jedynie razem poszczególne barwy i ich ułomności. Zdaniem delegatów Pomorskiego Klubu, to absurd.
W sobotę na wspomnianym już spotkaniu, podsumowano wyniki Wystawy a zwycięzców wybrano na podstawie sumy punktów wszystkich gołębi danego hodowcy i dzieląc ją przez ilość wystawionych sztuk. Tak liczonym systemem, wyliczono sześciu hodowców których gołębie osiągnęły najwyższą średnią. I tak, zwycięzcą został Prezydent Europejskiego Klubu kolega Wilfrid Schott z wynikiem 94,9 pkt. a najlepszym z Polski wystawcą osiągając piątą lokatę został kolega Czesław Walczak z wynikiem 94,5 pkt. Z wystawców Pomorskiego Klubu nikt nie został sklasyfikowany ale trzeba zaznaczyć, że Kolega Ryszard Bielawski miał najwyżej ocenionego gołębia z oceną 96 pkt. i drugiego ocenionego na 95 pkt. w kolorze ,, niebieski z pasami,,. Pozostali nasi reprezentanci osiągnęli jedynie gołębie z oceną 94 pkt. W rozmowach towarzyskich trochę to wyszło śmiesznie, że Prezydent Europejskiego Klubu a jednocześnie sędzia oceniający większość gołębi wygrał tę Wystawę, uzyskując tytuł mistrza Europy. Wręczono jedynie trzy dyplomy najwyżej sklasyfikowanym hodowcom/wystawcom a zamówione podobno medale pamiątkowe gdzieś ugrzęzły w urzędach celnych, podczas importu ich ze Szwajcarii !!!!!!!!!!!
Prezydent Europejskiego Klubu w towarzystwie skarbnika przedstawił stan finansów. Przed wystawą w Magdeburgu w kasie Klubu było 318 Euro o 14 centów. Po dokonaniu rozliczeń po Wystawie zostało jednie 19 Euro i 99 centów. Podczas sobotniego wieczorku zostały uregulowane zaległe składki , czego w tym finansowym raporcie, nie uwzględniono. Zauważono, że hodowcy z Polski uregulowali wszystkie zobowiązania a zaległości mają tylko hodowcy z Niemiec.
Wiele uwagi, podczas sobotniego wieczorku, poświęcono kolejnej Wystawie, zaplanowanej na listopad 2016r. w Gdańsku. Prezydent potwierdził całą korespondencję pomiędzy Pomorskim Klubem Hodowców Sokoła Gdańskiego a Prezydentem Willi Schotem. Ostatecznie uzgodniono aby ponownie wpłynął do niego wniosek /na dzień pisania niniejszego sprawozdania - już został przesłany/, a on z kolei wystąpi do Federacji Europejskiej ze stosownym pismem o akceptację tego terminu. W dalszej części wieczorku zabrał głos kolega Alfons Labuda. W pięknym przemówieniu zauważył, że jak na europejską wystawę frekwencja eksponatów była niska i zaproponował większą integrację funkcjonujących w Niemczech Klubów Sokoła /dał się odczuć nienajlepszy klimat między Klubami/. Zapowiedział, że na naszą Wystawę w 2016r. wyślemy zaproszenia do wszystkich Klubów a także do Zarządów Związków innych państw, gdzie ewentualnie są hodowcy sokołów.
Przewodniczący Labuda zaproponował także, aby założyć stronę internetową Europejskiego Klubu Sokoła. Ogólnie w dyskusji pojawił się wniosek aby taką stronę zbudować w Polsce. Sekretarz Pomorskiego Klubu zobowiązał się podać warunki finansowe takiego przedsięwzięcia i przestawić je w pierwszej połowie 2014r.
Na koniec trzeba uznać cały wyjazd za udany a przede wszystkim, w dającej się przewidzieć przyszłości, dopiąć swego i zorganizować VII Europejską Wystawę, pokazać hodowcom z Europy naszą gościnność a także sam Gdańsk, gdzie jest koleba hodowli tej przepięknej rasy. Dziękuję też, tą drogą, koledze Przewodniczącemu Alfonsowi Labudzie za ogólnie bardzo pożyteczny wyjazd i bardzo miłe towarzystwo w podróży.

Sekretarz Klubu Tomasz Strzelkowski