Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner


Wielkość liter:A A A

Program działania na II kadencję Klubu Sokoła Gdańskiego, działającego przy TZHGR,D,PO,KiDZ tj na lata 2011-2215


W wyniku ustaleń Walnego Zebrania Członków Klubu z dnia 18.06.2011r, nowy Zarząd składa do swojego organu nadzorczego program działania na II kadencję tj. na lata 2011-2015.Działnia nasze będą systematyczne i będą są koncentrowały w następujących obszarach.

1. Szkolenia członków Klubu w zakresie podniesienia jakości hodowli mając na uwadze przyjęty wzorzec Sokoła Gdańskiego, wg standardu europejskiego.
2. Organizowanie pokazów młodych Sokołów podczas jesiennych spotkań przy grillu podczas których luźne i możliwe dogłębne dyskusje na temat wzorca.
3. Brać czynny udział w przygotowaniu i organizacji corocznej Bałtyckiej Wystawy Gołębi Rasowych.
4. Zorganizować wyjazd na V Europejską Wystawę Sokoła Gdańskiego w Magdeburgu w 2013 roku.
5. Sporządzić wykaz stanu hodowlanego z podziałem na pary rozpłodowe, wystawowe i barwy u wszystkich członków Klubu.
6. Przynajmniej raz w roku zorganizować szkolenia dla sędziów i kandydatów na sędziów /wzorzec, interpretacja wzorca i poszczególne pozycje z karty ocen/.
7. Dążyć do zwiększenia ilości hodowców, członków Klubu i popularyzacja rasy w kraju u za granicą.
8. Przygotowanie pisma /wystąpienia/ do Trójmiejskiego Związku i Europejskiego Klubu z prośbą o przyznanie organizacji VI Wystawy Europejskiej Sokoła Gdańskiego w Gdańsku. Wstępne ustne decyzje uzgodniono z władzami w Europejskiego Klubu na IV Wystawie w Szczecinie.
9. Przygotowywanie pawilonu i materiałów reklamowych promujące Klub i Trójmiejski Związek na możliwie wielu Wystawach w kraju i za granicą.
10. Przymierzyć się do zorganizowania /po latach/ lotów wysokościowych na czas a także przygotować samych hodowców do udziału w lotach gołębi.
11. Przygotowanie Klubu, członków Klubu do profesjonalnego i możliwie dobrego zorganizowania VI Wystawy Sokoła Gdańskiego w Gdańsku w 2015 roku.
12. Publikowanie materiałów na temat ,,Sokoła Gdańskiego,, we wszystkich możliwych czasopismach branżowych.Przewodniczący Klubu Alfons Labuda

Sekretarz Tomasz Strzelkowski

Gdańsk 12 lipiec 2011r.