Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner


Wielkość liter:A A

SPRAWOZDANIE
W dniach 16,17 luty 2008 roku na terenie Bałtyckiej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego, przy współudziale Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego,
po raz pierwszy w nowej formule odbył się konkurs gołębi w rasie Sokół Gdański.
W konkurencjach wzięło udział 17 hodowców:
Jeszke Mariusz- białe, sroki
Bogdanowisz Tarnówka- białe
Olszyna Jarosław- białe, mazery, czarne
Kreft Marian- białe
Prus Stanisław- białe, mazery
Kowalczys Jan, Jędrzej- białe, mazery, sroki
Wilamowski Andrzej- białe, szymie, mazery, czarne
Lipka Dawid, Adam- białe
Chojnacki Czesław- mazery
Bujak Andrzej- mazery
Nerowski Łukasz- mazery
Zacharczuk Marian- mazery
Stopka Marek- mazery
Meller Henryk- mazery
Glaza Teofil- niebieskie
Stenzel Tomasz- żółte, sroki
Wróbel Sławomir- białe, czarne, żółte, niebieskie
Zaprezentowano 133 okazy gołębi rasy Sokół Gdański, które uczestniczyły w
czterech odrębnych konkursach:
Odmiana białe, eksponatów 41:
-Zwycięzca Andrzej Wilamowski 96 pkt.
l kolekcja Andrzej Wilamowski 286 pkt.
II kolekcja Dawid, Adam Lipka 282 pkt.
III kolekcja Sławomir Wróbel 280 pkt.
Odmiana mazery, szymie, eksponatów 52:
-Zwycięzca Henryk Meller 96 pkt.
l kolekcja Henryk Meller 285 pkt.
II kolekcja Andrzej Wilamowski 285 pkt
III kolekcja Andrzej Bujak 282 pkt.
Odmiany jednobarwne, eksponatów 25:
-Zwycięzca Teofil Glaza (niebieski) 96 pkt.
l kolekcja Sławomir Wróbel 286 pkt.
II kolekcja Tomasz Stenzel 282 pkt
III kolekcja Jarek Olszyna 282 pkt
Odmiana sroki, eksponatów 15:
-Zwycięzca Tomasz Stenzel (sroka czarna) 96 pkt
l kolekcja Tomasz Stenzel 283 pkt
II kolekcja Jan, Jędrzej Kowalczys 278 pkt.
III kolekcja Mariusz Jeszke 268 pkt
W dniu 17.02.09r odbyło się spotkanie sędziów, hodowców i wszystkich
zainteresowanych, problemami związanymi z hodowlą gołębi rasy Sokół Gdański.
Prelekcje na poniżej podane tematy wygłosili:
Alfons Labuda "Historia rasy i nazywnictwa Sokoła Gdańskiego"
Mieczysław Branicki "Problemy związane z doborem i przygotowaniem gołębi
do wystawy"
Andrzej Wilamowski "Różnice i trędy w hodowlach Sokoła Gdańskiego na
terenie Polski i Niemiec"
Sławomir Wróbel "Odmiany wielobarwne Sokoła Gdańskiego"
Po części oficjalnej rozgorzała dyskusja na wyżej wymienione tematy. W związku z
dużym zainteresowaniem i aktywnym uczestnictwem wielu hodowców w
zorganizowanym sympozjum wydaje się oczywiste, że należy tego typu spotkania
prowadzić systematycznie i jak najczęściej.
Zarząd Pomorskiego Klubu
Hodowców Sokoła GdańskiegoWystawy
Relacja z wystawy Gdańsk 2010
Relacja z wystawy Gdańsk 2009
Zdjęcia z Wystawy Gdańsk 17-18.01.2009
Katalog z Bałtyckiej Wystawy Gdańsk 2008
Relacja z Wystawy Gdańsk 2008
Zdjęcia z Wystawy Gdańsk 20-21.01.2008
Wystawa Kielce 2013
Wystawa Kielce 2014
Wystawa Lubań 2014
Relacja z Wystawy Klubowej - Dorzynki - Lubań 2014 r.